Home
 
   
 
 

"With the best lawyer on your side,you've got the greatest legal system in the world."

U hebt de juiste keuze gemaakt door de website van ons kantoor te bezoeken!

Ons kantoor, gevestigd te Schoten in de onmiddellijke nabijheid van Antwerpen, bestaat uit een hecht team van zeer ervaren en gedreven advocaten.

Uw belangen worden altijd en zonder enige uitzondering optimaal behartigd waarbij grondige voorbereiding, diepgaand onderzoek van uw dossier en nauwgezette opvolging ervan ons kwaliteitsmerk zijn.

U wordt van elke evolutie in uw zaak steeds stipt op de hoogte gehouden.

Wij vinden dat U recht hebt op een efficiënte en transparante dienstverlening!

Wij garanderen een persoonlijke aanpak van uw dossier en hebben respect voor uw mening.

We zullen U zeer graag van dienst zijn..

cöordinaten vindt U verder op deze website.


Advocatenkantoor Jan De Man & Hilde Beeldens (met KBO nummer 0836.276.689) is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke reglementering, meer bepaald met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met onderstaande privacyverklaring willen wij u informeren over welke persoonsgegevens wij over u verwerken, waarom wij deze gegevens bewerken en op welke manier wij deze gegevens delen, hoe lang wij deze gegevens bewaren en als laatste over de rechten die u kunt uitoefenen aangaande deze gegevens. U vindt deze privacyverklaring via onderstaande link. Bij verdere vragen kunt u ons steeds contacteren per e-mail (info@adv-deman.be), telefonisch (03/685.13.34) of per brief (Venstraat 153A, 2900 Schoten).
Privacy Verklaring
  Advocatenkantoor Jan De Man & Hilde Beeldens © Copyright 2016 | Made by Vanroelen Generations