Home
 
   
 
 
Historiek

Mr. Marcel Imler is sedert 1952 advocaat aan de Antwerpse balie en 1 van de eerste advocaten die zich in Schoten vestigde.

Zeer actief in de plaatselijke politiek, waarbij hij gedurende 18 jaar de plaatselijke burgemeester was, combineerde hij de advocatuur met dit openbaar ambt.

Zeer bekommerd over het welzijn van zijn beroep leidde hij verschillende jonge advocaten op.

Steeds ter beschikking voor iedereen, zonder enige uitzondering, en onder zijn impulsen groeide het kantoor steeds verder uit tot wat het nu is.

Mr. Jan De Man trad tot het kantoor toe in 1975, eerst als stagiair en daarna als medewerker, waarbij hij de mogelijkheid kreeg om zich te bekwamen in het strafrecht.

In 1986 besloten Mr. M. Imler en Mr. J. De Man hun jarenlange samenwerking te bezegelen door de oprichting van de advocatenassociatie Imler - De Man.

Ook de associatie leidde verschillende jongere advocaten op waarvan meerderen uiteindelijk hun eigen weg kozen, een eigen kantoor uitbouwden of magistraat werden.

Sedert september 2004 verwelkomden wij Mr. Hilde Beeldens.

Na zijn eerste stagejaar op een ander kantoor te hebben gelopen, trad Mr. Bram De Man tot het kantoor toe.

Sedert begin september 2011 verwelkomde het kantoor haar jongste aanwinst, Mr. Lamm.

Na een rijk gevulde carrière besliste Mr. M. Imler eind 2011 de balie te verlaten en werd aan hem zeer verdiend de titel van ere-advocaat toegekend.

Een logisch gevolg van deze beslissing was de stopzetting van de advocatenassociatie M. Imler - J. De Man. Deze laatste besliste uiteraard het kantoor voort te zetten.

Mr. H. Beeldens werd begin 2012 - na meerdere jaren medewerkster te zijn geweest - volwaardig vennoot van Mr. J. De Man.

Een logisch gevolg was de aanpassing van de naam van het kantoor naar

Advocatenkantoor Jan De Man & Hilde Beeldens!

Sedert begin september 2016 begroette het kantoor Mr. Janne Theeuwes als jongste aanwinst!

Ons team staat garant voor parate juridische kennis, kwaliteit, rijke ervaring en enthousiasme!

  Advocatenkantoor Jan De Man & Hilde Beeldens © Copyright 2016 | Made by Vanroelen Generations