Home
 
   
 
 
Advocaten
Waar staat een advocaat voor?

Het woord "advocaat" komt van het latijnse werkwoord "ad-vocare", het bij zich roepen.

De advocaat is dus iemand die men ter hulp roept bij problemen of voor bijstand in een proces.

Krachtens de eed die elke advocaat aflegt bij het begin van de loopbaan, is hij/zij getrouwheid aan de koning en de wetten van het land verschuldigd en mag hij/zij geen zaak aanraden of verdedigen die men niet acht rechtvaardig te zijn.

De advocaat is en blijft altijd onafhankelijk en koppelt de gave van het woord en de pen aan een doorgedreven juridische kennis.

In een samenleving waarin de overheid steeds meer wetgevend tussenkomt, is en blijft de advocaat steeds de beschermer van de individuele vrijheid.

De advocaat is professioneel, competent, doortastend maar tegelijkertijd discreet.

Hij is ten allen tijde gebonden door zijn beroepsgeheim.

De advocaat staat U met raad en daad bij, verdedigt uw belangen voor 100% maar is ook bereid om te onderhandelen en zelfs te verzoenen.

Hij verdedigt de belangen van zijn cliŽnten maar is eveneens de eerste rechter van de zaak en zal daarom steeds een correct advies verstrekken.

Een combinatie van objectiviteit, sereniteit in de behandeling van uw zaak, juridische kennis en welsprekendheid maakt dat de advocaat de enige is die U ten allen tijde optimaal kan bijstaan.

  Advocatenkantoor Jan De Man & Hilde Beeldens © Copyright 2016 | Made by Vanroelen Generations