Home
 
   
 
 
Alessandra Lamm

Behaalde in juli 2011 met onderscheiding het diploma van Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.

Tijdens het laatste jaar van haar studies specialiseerde zij zich in het straf-en strafprocesrecht. Als masterproef bestudeerde zij de relatie tussen het geheim van het onderzoek, het vermoeden van onschuld en de persmededelingen van het Openbaar Ministerie. Tijdens haar opleiding vervulde zij een vrijwillige stage op de griffie van de afdeling Onderzoek van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen;

Op 1 september 2011 legde zij haar eed af van advocaat aan de balie van Antwerpen en in april 2011 behaalde zij vervolgens haar bekwaamheidsattest voor de uitoefening van het beroep van advocaat.

Zij startte haar stage bij het advocatenkantoor omwille van de grote deskundigheid op het gebied van het straf-en strafprocesrecht en de aandacht voor andere rechtstakken. Daarenboven heeft haar patroon, Mr. Jan De Man, een jarenlange ervaring in het opleiden van jonge advocaten die uitgroeien tot succesvolle advocaten en magistraten.

Na het beëindigen van haar stage in oktober 2014 verdiepte zij zich als jongste medewerkster verder in het strafrecht en het familierecht.

Sedert 2016 behandelt zij binnen het kantoor, samen met mr. Beeldens, de dossiers inzake familierecht zonder evenwel het straf en strafprocesrecht uit het oog te verliezen. Zo levert zij eerste lijnsbijstand in het kader van de Salduz wetgeving.

De combinatie van deze beide rechtstakken zorgt voor een boeiende afwisseling waardoor dossiers altijd vanuit een ruimere invalshoek kunnen worden benaderd.

E-mail: alessandra.lamm@adv-deman.be

  Advocatenkantoor Jan De Man & Hilde Beeldens © Copyright 2016 | Made by Vanroelen Generations