Home
 
   
 
 
Jan De Man

Behaalde in juli 1975 het diploma van licentiaat in de rechten en criminologie aan de VUB.

Is sedert september 1975 advocaat te Antwerpen, eerst als stagiair, vervolgens als medewerker van Mr. M. Imler.

Van 1986 tot eind 2011 vormde hij samen met Mr. Imler de advocatenassociatie M. Imler - J. De Man om daarna het kantoor onder de nieuwe benaming Advocatenkantoor Jan De Man BVBA verder te leiden.

Hij was openingsredenaar tijdens de plechtige openingszitting van de Vlaamse conferentie bij de balie te Antwerpen op 20 oktober 1984 en was voorzitter van dezelfde Vlaamse conferentie bij de balie te Antwerpen tijdens het jaar 89/90.

Hij was plaatsvervangend vrederechter te Antwerpen van 1989 tot 2012.

Was gedurende verschillende jaren één van de docenten strafrecht in het kader van de stagelessen aan de Antwerpse balie en maakte regelmatig deel uit van de jury bij de pleitoefeningen voor de stagiairs van de Antwerpse balie.

Reeds gedurende vele jaren behartigt hij talrijke familiaal-rechtelijke en verzekeringsdossiers.

Daarnaast gaat zijn voorkeur uit naar het beoefenen van het strafrecht in al zijn aspecten en behoort hij steevast tot de top 3 van de Vlaamse assisenpleiters en kunnen zowel beschuldigden als slachtoffers rekenen op zijn maximale inzet.

Tenslotte is hij sedert 1989 één van de vaste advocaten van de federale overheidsdienst binnenlandse zaken.

E-mail: jan.de.man@adv-deman.be

  Advocatenkantoor Jan De Man & Hilde Beeldens © Copyright 2016 | Made by Vanroelen Generations