Home
 
   
 
 
Hilde Beeldens

Mr. Hilde Beeldens studeerde na het behalen van haar kandidatuurdiploma aan de UFSIA in juni 2003 af aan de rechtsfaculteit van de UIA, alwaar ze in haar licentiejaren de grondige studies volkerenrecht en staatsrecht volgde en zich voornamelijk toelegde op de studie van het strafrecht en het strafprocesrecht.

In het academiejaar 2003-2004 volgde zij met succes de gespecialiseerde aanvullende studie in de Criminologische Wetenschappen.

Na het behalen van haar diploma legt zij op 1 september 2004 de eed af aan de balie van Antwerpen en in januari 2005 behaalt zij haar bekwaamheidsattest voor de uitoefening van het beroep van advocaat.

Mr. Beeldens startte op 1 september 2004 haar professionele loopbaan bij het advocatenkantoor Jan De Man en werd begin 2012 - na meerdere jaren medewerkster te zijn geweest - volwaardig vennoot.

Met veel toewijding zet zij zich in voor haar cliënten, met oog voor het juridische maar ook de menselijke aspecten.

De voorbije jaren engageerde Mr. Beeldens zich in het personen - en familierecht en behandelde zij diverse dossiers aangaande familiale problemen inhoudende: scheidingen, problemen tussen ongehuwde samenwoners, alimentatieregelingen, rechten van grootouders, regelingen aangaande minderjarigen, vermogensrechtelijke conflicten, nalatenschappen en verdelingen, afstammingszaken, adopties en familiaal geweld.

Ze begeleidde talloze cliënten tijdens hun echtscheiding of relatieverbreking en deed ruime ervaring op in het oplossen van complexe familiedossiers.

Als gespecialiseerd advocaat behartigt Mr. Beeldens Uw belangen persoonlijk, uiterst professioneel en proactief. Met oog voor advies, bemiddeling en onderhandeling en zo nodig procederen voor de bevoegde rechtbank.

De vertrouwensband tussen cliënt en advocaat is essentieel. Gelet op de bijzondere aard van de materie wordt niet enkel de juridische kant bekeken maar wordt er ook aandacht besteed aan de emotionele consequenties. Tijdens de inleidende consultatie zullen de mogelijkheden, moeilijkheden en haalbaarheid van uw dossier besproken worden.

Mr. Beeldens zal U persoonlijk doch professioneel bijstaan en samen met u op zoek gaan naar de meest efficiënte oplossing op maat voor uw probleem.

E-mail: hilde.beeldens@adv-deman.be

  Advocatenkantoor Jan De Man & Hilde Beeldens © Copyright 2016 | Made by Vanroelen Generations